Research Center of Genetic Resources, NARO

Access

NGRC Tsukuba

Research Center of Genetic Resources, NARO

Address

  • 2-1-2 Kannondai, Tsukuba, Ibaraki 305-8602, Japan

Train and Bus

  • From Tokyo via JR Joban Line: Take the train at Ueno Station and get off at Ushiku Station. From the West Exit, take the Kantetsu Bus bound for Tsukuba Center, Tsukuba-Daigaku-Chuo, Yatabe-Shako, or Seibutsu-Ken-Owashi and get off at Norin-Danchi-Chuo.
  • From Tokyo via Tsukuba Express Line: Take the train at Akihabara Station and get of at Tsukuba Station. Take the Tsuku Bus ‘Nambu Shuttle’ and get off at Norin-Danchi-Chuo.Alternatively, get off at Midorino Station and take the Kantetsu Bus ‘Norin-Danchi-Junkan’ and get off at Norin-Danchi-Chuo.
  • From Tokyo International Airport (Narita): Take the Kantetsu or Keikyu Bus bound for Tsukuba Center and get off at Tsukuba Center (in front of Tsukuba Station). Take the Tsuku Bus ‘Nambu Shuttle’ and get off at Norin-Danchi-Chuo.

Map

NGRC Hokuto

Address

  • 6585 Kobuchizawa, Hokuto, Yamanashi, 408-0044, Japan

Train and Bus

  • From Tokyo via JR Chuo Line: Take the JR Chuo Line from Shinjuku Station and get off at Kobuchizawa Station. About 16 min walk or take a taxi from Kobuchizawa Station.

Car

  • From Tokyo via Chuo Expressway: Exit at the Kobuchizawa IC. About 1.6 km on route 11.

Map

To the top of the page

Centers・Institutes